Kattpensionat Sagatun

GDPR

Vår GDPR policy

Vi informerar kort om vår personuppgiftshantering enligt den nya lagstiftningen GDPR som träde i kraft 2018-05-25.

De personuppgifter som vi lagrar.

  • Det vi behöver enligt bokföringslagen. Namn, Adress, E-post.   Behålls i 7år enligt lag.
  • Det vi behöver för kundregistret. Namn, Adress, Telefon, E-post, Kattnamn.   Behålls i 7år enligt lag.
  • E-post adress och den information som kunder skriver på vår gästbok.   Behålls i 5år
  • Det som ingår i inackorderingsavtalet. Namn, Adress, Telefon, E-post, Kattnamn och Personnummer för eventuell reglering av veterinärkostnad.   Avtalet behålls en månad efter katten har hämtats.

Vår digitala information är skyddad av vårat digitala åtkomstsystem. Dessa uppgifter kommer aldrig lämnas vidare till 3:e part och ingen obehörig har tillgång till dessa.

Dina rättigheter

Som registrerad kund hos Kattpensionat Sagatun AB har du följande rättigheter:

Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.

Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.

Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.

Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:

  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl

som väger tyngre än ditt intresse.

  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.

Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att tjänsten ska fungera.

Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och DR kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.

Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 070-6603307 eller via e-postadress.   katt@sagatun.se

Senaste uppdatering  2018-06-05